Bài giảng Quản trị marketing - Chương 6: Quản trị chiến lược sản phẩm

Bài giảng Quản trị marketing Chương 6: Quản trị chiến lược sản phẩm nhằm làm rõ đặc tính của sản phẩm và phân loại sản phẩm, phân tích các quyết định sản phẩm và quyết định chiến lược nhãn hiệu, mô tả và phân tích các chiến lược quản trị chu kì sống của sản phẩm.

Từ khóa: Quản trị chiến lược sản phẩm, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing, Nghiên cứu thị trường, Chiến lược quản trị, Chiến lược nhãn hiệu

pdf 71 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận