Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Triển khai marketing mix và lập kế hoạch marketing

Mục tiêu chương 4 Triển khai marketing mix và lập kế hoạch marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm tìm hiểu và triển khai Marketing Mix, nghiên cứu bản chất và nội dung kế hoạch Marketing, những công cụ chính trong Marketing Mix.

Từ khóa: Triển khai marketing mix, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing, Nghiên cứu thị trường, Kế hoạch marketing, Công cụ marketing mix

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận