Bài giảng Quản trị Maketing - Chương 7,8: Lựa chọn thị trường mục tiêu

Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau đây: Đo lường và dự báo nhu cầu, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị trí sản phẩm trong thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Quản trị marketing, Bài giảng Quản trị Maketing, Thị trường mục tiêu, Lựa chọn thị trường mục tiêu, Dự báo nhu cầu, Phân đoạn thị trường

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2016 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận