Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nhân lực quốc tế là quá trình tuyển dụng, đào tạo, trả lương cho các nhân sự làm việc ở các vị trí khác nhau ở hải ngoại. Nội dung chương 9 sẽ giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản nhất về chiến lược nguồn nhân sự.
Đăng nhập để bình luận