Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - Tổ hợp GD TOPICA

Bài 5: Chiến lược cấp doanh nghiệp, mục tiêu của bài học này nhằm giúp lựa chọn và ra quyết định chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Đánh giá các ưu, nhược điểm của từng kiểu chiến lược đa dạng hóa tích hợp hàng dọc, hàng ngang, đa dạng hóa không liên quan; Quản trị và ra các quyết định mục tiêu phát triển cho tổ hợp kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các công cụ phân tích tổ hợp Ma trận BCG và Mc Kinsey.

Từ khóa: Phân tích hoạt động kinh doanh, Ma trận BCG, Chiến lược cấp doanh nghiệp, Quản trị chiến lược, Lý thuyết quản trị, Mô hình hoạt động kinh doanh,

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận