Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 2: Thuế giá trị gia tăng

Chuyên đề 2 giới thiệu về thuế giá trị gia tăng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Thuế tiêu dùng, thuế giá trị gia tăng (VAT), đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế và thời điểm xác định giá tính thuế, thuế suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Quản lý thuế, Hệ thống thuế, Bài giảng Quản lý thuế, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu dùng, Đối tượng không chịu thuế

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận