Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt Nam

Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt Nam gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm - đặc điểm thuế, vai trò của thuế, các yếu tố hình thành một loại thuế, phân loại thuế, nguyên tắc và căn cứ đánh thuế, tính chất hệ thống thuế tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Quản lý thuế, Hệ thống thuế, Bài giảng Quản lý thuế, Đặc điểm thuế, Vai trò của thuế, Phân loại thuế

ppt 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận