Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Giả thuyết về nguồn gốc hình thành hoạt động PR, lịch sử phát triển của PR trên thế giới, PR tại Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu.

Từ khóa: Public relation, Bài giảng PR, Quan hệ công chúng, Hoạt động PR, PR tại Việt Nam

ppt 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:194 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận