Bài giảng Phương pháp xác định chi phí xây dựng

Bài giảng Phương pháp xác định chi phí xây dựng nhằm trình bày về những đặc điểm của việc xác định chi phí xây dựng, chi phí xây dựng công trình, phương pháp xác định chi phí xây dựng công trình, định mức xây dựng cơ bản, mức hao phí lao động; mức hao phí máy thi công.

Từ khóa: Địa chất công trình, Dự án xây dựng, Định mức xây dựng, Phương pháp xác định chi phí xây dựng, Xác định chi phí xây dựng, Chi phí xây dựng

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/09/2018 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận