Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 9: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 9: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu, kiểm soát xã hội với các hành vi lệch chuẩn.
Đăng nhập để bình luận