Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Dẫn nhập - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Phần dẫn nhập" trình bày mục tiêu môn học, quy định của môn học, các khái niệm căn bản, các bộ phận cấu thành công trình kiến trúc, phân loại cấu tạo kiến trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận