Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 1: Tổng quan về kế toán

Mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

Từ khóa: Bài giảng nguyên lý kế toán, Nguyên lý kế toán, Lý thuyết nguyên lý kế toán, Tài liệu nguyên lý kế toán, Tổng quan về kế toán, Quy trình kế toán

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/08/2016 | Lượt xem:247 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận