Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 3: Tài khoản và ghi sổ kép

Chuyên đề Tài khoản và ghi sổ kép nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng các nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản kế toán.
Đăng nhập để bình luận