Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Một số khái niệm cơ bản - Ninh Thị Thanh Tâm

Bài giảng này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình C. Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học làm quen với các kiểu dữ liệu cơ sở, biết cách khai báo biến và hằng, làm quen với các toán tử, biết cách sử dụng hàm vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình C, Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, Ngôn ngữ lập trình, Kiểu dữ liệu cơ sở, Khai báo biến, Hàm vào/ra

pdf 46 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận