Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Lưu Thị Phượng

Chương 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cùng tìm chương học và nắm được những mục tiêu sau: Tìm hiểu cấu trúc hệ thống tài chính, mô hình thị trường vốn vay cho nền kinh tế, phân tích tác động của chính sách lên lãi suất, tiết kiệm và đầu tư.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Hệ thống tài chính, Đầu tư tài chính

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận