Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 6: Các vi xử lý và công nghệ tiên tiến giới thiệu các VXL dựa trên kiến trúc IA-32 vàIntel 641, các vi xử lý x86 (8086, 80286, 80386, 80486), các vi xử lý dòng Intel Pentium (Pen I, II, III, M vàIV), các vi xử lý dòng Xeon, Core và AtomB, ác kiến trúc & công nghệ VXL tiên tiến, vi kiến trúc P65, mô tơ thực thi không theo trật tự (Out of Order Execution), vi kiến trúc Intel Net Burst, vi kiến trúc Intel Core, vi kiến trúc Intel Atom, tập lệnh SIMD, công nghệ Hyper-Threading, kiến trúc Intel 64, công nghệ ảo hoá.

Từ khóa: Kỹ thuật vi xử lý Chương 6, Kỹ thuật vi xử lý, Vi xử lý, Các vi xử lý tiến tiến, Vi xử lý dòng Xeon, Vi kiến trúc Intel Core

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2017 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)