Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 2: Bộ vi xử lý intel 8086/8088 trình bày kiến trúc bên trong, sơ đồ khối, các đơn vị chức năng, các thanh ghi, phân loại bộ nhớ trong 8086/8088; tập lệnh của 8086/8088, khái niệm về lệnh và cách mã hóa lệnh, các chế độ địa chỉ của vi xử lý 8086/8088, phân loại tập lệnh của vi xử lý, mô tả tập lệnh của 8086/8088.

Từ khóa: Kỹ thuật vi xử lý Chương 2, Kỹ thuật vi xử lý, Vi xử lý, Bộ vi xử lý intel 8086/8088, Vi xử lý intel, Mô tả tập lệnh của 8086/8088

pdf 59 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2017 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)