Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 1: Tổng quan về vi xử lý và hệ vi xử lý giới thiệu về vi xử lý, hệ vi xử lý, cấu trúc hệ vi xử lý, kiến trúc von-Neuman và harvad; các đặc điểm cấu trúc của vi xử lý, công suất vi xử lý, các đặc tính nâng cao, lịch sử phát triển của vi xử lý.

Từ khóa: Kỹ thuật vi xử lý Chương 1, Kỹ thuật vi xử lý, Vi xử lý, Hệ vi xử lý, Cấu trúc hệ vi xử lý, Công suất vi xử lý

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2017 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)