Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh: Phần 2 - ThS. Lê Xuân Thủy

Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 8 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về phân tích lợi nhuận và điểm hòa vốn, phân tích khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn, phân tích khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời

Từ khóa: Bài giảng Phân tích hiệu quả kinh doanh, Phân tích hiệu quả kinh doanh Phần 2, Phân tích doanh thu, Phân tích chi phí, Cơ cấu tài chính, Vốn doanh nghiệp

pdf 48 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:215 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận