Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh: Phần 1 - ThS. Lê Xuân Thủy

Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh: Phần 1 gồm 3 chương. Nội dung phần này trình bày tổng quan về phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, giới thiệu về tài liệu sử dụng trong phân tích, phân tích tình hình doanh thu và chi phí.

Từ khóa: Bài giảng Phân tích hiệu quả kinh doanh, Phân tích hiệu quả kinh doanh Phần 1, Phân tích doanh thu, Phân tích chi phí, Cơ cấu tài chính, Vốn doanh nghiệp

pdf 40 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận