Bài giảng môn học Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển

Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1 trình bày về môi trường và phát triển. Các nội dung chủ yếu cần nắm bắt trong chương này gồm: Các khái niệm cơ bản về môi trường, bản chất của hệ thống môi trường, biến đổi môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế môi trường, Bài giảng Kinh tế môi trường, Hệ thống môi trường, Biến đổi môi trường, Phát triển bền vững, Môi trường và phát triển

ppt 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận