Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch nợ phải trả, hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản về chứng từ và sổ sách trong phần hành kế toán nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán nợ phải trả, Kế toán phải trả người bán, Kế toán phải chi, Kế toán tiền lương

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận