Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán hoạt động ĐTTC, trình bày và công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán các khoản đầu tư tài chính, Đầu tư tài chính, Công bố thông tin, Trình bày thông tin

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận