Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản thu

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tiền - Cash (Khái niệm, kiểm soát nội bộ, kế toán thu, chi tiền, trình bày thông tin), kế toán các khoản phải thu-receivables. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tiền, Kế toán các khoản thu, Kiểm soát nội bộ, Kế toán thu, Kế toán các khoản phải thu

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận