Bài giảng môn học: Đào Chống Lò

Nắm vững được tính năng và công dụng từng loại hình kết cấu chống
trong từng loại điều kiện địa chất và kỹ thuật mỏ Việt nam; Nắm vững được các khâu trong dây chuyền công nghệ đào chống lò
bằng, đào chống lò nghiêng, đào chống giếng đứng; Nắm vững được các biện pháp an toàn trong đào chống lò, biện pháp xử
lý các tình huống do khách quan hoặc chủ quan gây mất an toàn lao
động.

Từ khóa: Tài liệu thi công xây dựng, bài giảng môn học, đào chống lò, thi công đào lò, công nghệ thi công, khai thác mỏ

doc 79 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận