Bài giảng Môi trường xây dựng Giao thông: Phần 2 - Trịnh Xuân Báu

Nếu như ở phần 1 "Bài giảng Môi trường xây dựng Giao thông" là những vấn đề cơ bản về ô nhiễm môi trường thì ở phần 2 này các bạn sẽ được tìm hiểu về công tác quản lý môi trường; các tác động môi trường trong xây dựng công trình giao thông.
Đăng nhập để bình luận