Bài giảng Môi trường nội bộ: Những nguồn lực, các khả năng, và các năng lực cốt lõi

Bài giảng Môi trường nội bộ: Những nguồn lực, các khả năng, và các năng lực cốt lõi có nội dung trình bày về lợi thế cạnh tranh, kết cục của phân tích môi trường bên ngoài, bối cảnh của phân tích nội bộ, tạo ra lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh, Môi trường nội bộ, Năng lực cốt lõi, Môi trường cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận