Bài giảng Microsoft Word

Soạn thảo văn bản là công việc đ-ợc sử dụng rất nhiều trong các cơ quan, xí nghiệp cũng nh- nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào hiện nay. Từ thủa xa x-a con ng-ời đã biết sử dụng máy móc vào việc soạn thảo văn bản (máy gõ chữ). Gõ đến đâu, văn bản đ-ợc in ra ngay đến đó trên giấy. Các công việc dịch chuyển trên văn bản, cũng nh- các kỹ năng soạn thảo văn bản còn rất thô sơ, đơn giản. Để tạo ra đ-ợc một văn bản, đòi hỏi ng-ời soạn thảo phải có những kỹ năng sử dụng máy gõ rất tốt (không nh- máy tính bây giờ, hầu nh- ai cũng có thể học và soạn thảo đ-ợc một cách rõ ràng). Soạn thảo là nh- vậy, còn về in ấn cũng có vô cùng khó khăn.

Từ khóa: Phần mềm soạn thảo, Microsoft office, microsoft word, soạn thảo văn bản, mẹo sử dụng word, tài liệu tin học

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận