Bài giảng Mastercam

Mastercam là phần mềm CAD/CAM được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới, đồng thời rất phổ biến ở Việt Nam.
Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các công cụ gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan …
Mastercam được đánh giá là một trong những phần bán chạy nhất thế giới trong vài năm gần đây.

Từ khóa: Bài giảng Mastercam, thiết kế điều khiển, kỹ thuật điều khiển, công nghệ điều khiển, lập trình gia công, khoa học công nghệ

pdf 149 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận