Bài giảng Marketing quốc tế: Thị trường mới - ThS. Nguyễn Văn Thoan

Bài giảng này đề cập đến một số nội dung như: Các giai đoạn phát triển kinh tế và Marketing quốc tế, phân loại các nước, các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá Thị trường quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Marketing quốc tế, Bài giảng Marketing quốc tế, Thị trường mới, Thâm nhập thị trường, Thị trường quốc tế, Khu vực hóa

ppt 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận