Bài giảng Marketing quốc tế: Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật - ThS. Nguyễn Văn Thoan

Bài giảng Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật giúp người học nắm bắt được tầm quan trọng của việc đánh giá môi trường chính trị - pháp luật trong kinh doanh quốc tế, biết được các nguy cơ từ môi trường chính trị - pháp luật, đánh giá được các rủi ro chính trị để có các chiến lược giảm rủi ro chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Marketing quốc tế, Đánh giá môi trường chính trị, Kinh doanh quốc tế, Môi trường chính trị, Rủi ro chính trị, Môi trường pháp lý

ppt 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận