Bài giảng Marketing manager - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

Chương này trình bày bốn nội dung chính: Vai trò của người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức.

Từ khóa: Marketing manager, Bài giảng Marketing manager, Quản trị marketing, Người giám đốc bán hàng, Giám đốc bán hàng khu vực, Tổng giám đốc bán hàng

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2017 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận