Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 5: Quản trị mối quan hệ và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng

Mục tiêu trình bày trong chương 5 Quản trị mối quan hệ và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng thuộc bài giảng Marketing dịch vụ nhằm trình bày về xây dựng lòng trung thành, sơ lược về marketing dịch vụ, quản trị mối quan hệ với khách hàng.

Từ khóa: Quản trị mối quan hệ, Xây dựng lòng trung thành, Quản trị quan hệ khách hàng, Marketing dịch vụ, Hành vi khách hàng, Chiến lược marketing dịch vụ

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận