Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 2: Định hướng chiến lược dịch vụ

Mục tiêu trình bày trong chương 2 Định hướng chiến lược dịch vụ thuộc bài giảng Marketing dịch vụ nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: các chiến lược tập trung, phân đoạn thị trường dịch vụ, định vị dịch vụ.

Từ khóa: Chiến lược tập trung, Định vị dịch vụ, Phân đoạn thị trường dịch vụ, Marketing dịch vụ, Hành vi khách hàng, Chiến lược marketing dịch vụ

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận