Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 8: Định vị sản phẩm

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 8: Định vị sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm, tạo đặc điểm khác biệt cho dịch vụ, tạo đặc điểm khác biệt về nhân sự, tạo đặc điểm khác biệt về hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Marketing cơ bản, Bài giảng Marketing cơ bản, Định vị sản phẩm, Dịch vụ sản phẩm, Tạo sự khác biệt, Sự khác biệt về nhân sự

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận