Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giải quyết vấn đề, kế hoạch hóa đối với giám đốc bán hàng, phân tích - Cơ sở của việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Marketing cơ bản, Bài giảng Marketing cơ bản, Giám đốc bán hàng, Phân tích bán hàng, Kế hoạch bán hàng, Phân tích doanh số, Phân tích tài chính

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận