Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 6: Phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm.
Đăng nhập để bình luận