Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Huỳnh Phước Nghĩa

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Segmentationtargeting - positioning trình bày về phân khúc thị trường; thị trường mục tiêu; định vị; tình huống nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về Marketing.
Đăng nhập để bình luận