Bài giảng Lỵ trực trùng

MỤC TIÊU
1.Nêu được tầm quan trọng của bệnh do Shigella
2.Kể đặc điểm vi sinh chính của vi trùng Shigella
3.Trình bày triệu chứng chẩn đoán bệnh & biến chứng
4.Kể các kháng sinh để điều trị đặc hiệu
5.Trình bày biện pháp phòng cho cá nhân & cộng đồng

Từ khóa: Tài liệu y học, Bài giảng lỵ trực trùng, kiến thức Y học, lý thuyết y học, nghiên cứu y học, đại cương y học

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận