Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 6 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 6 Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Học thuyết kinh tế, Lý thuyết kinh tế, Nghịch lý St Petersburg

pdf 45 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận