Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 5 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 5 Cầu và co giãn của cầu thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương này sẽ nghiên cứu về độ co giãn của cầu theo giá, phân loại độ co giãn, co giãn của cầu theo giá và doanh thu, co giãn của cầu theo thu nhập,...

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Độ co giãn của cầu, Lý thuyết kinh tế, Hoạc thuyết kinh tế

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận