Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 10 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 10 Mô hình cân bằng cạnh tranh bộ phận, mời các bạn cùng tìm hiểu chương học này để nắm kiến thức về phản ứng của cung theo thời gian và các kiến thức liên quan đến mô hình cân bằng cạnh tranh.

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Cạnh tranh hoàn hảo, Dịch chuyển cung cầu, Co giãn cung cầu

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận