Bài giảng Lý thuyết kiểm toán (Đinh Thế Hùng) - Chương 2: Đối tượng kiểm toán

Đối tượng kiểm toán bao gồm: Thực trạng hoạt động tài chính, tài liệu kế toán, Thực trạng tài sản và hoạt động tài chính,...

Từ khóa: Lý thuyết kiểm toán, Bài giảng kiểm toán, Bài giảng lý thuyết kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Đối tượng kiểm toán, Kiểm toán tài chính

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:75 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận