Bài giảng Lý thuyết kiểm toán (Đinh Thế Hùng) - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

Nội dung của chương 1 bao gồm: Bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán, quá trình phát triển và ý nghĩa của môn kiểm toán.

Từ khóa: Lý thuyết kiểm toán, Bài giảng kiểm toán, Bài giảng lý thuyết kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Tổng quan về kiểm toán, Các loại kiểm toán

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận