Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Bài toán đường đi ngắn nhất

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Bài toán đường đi ngắn nhất nêu lên một số khái niệm mở đầu; đường đi ngắn nhất xuất phát từ 1 đỉnh; thuật toán Ford-Bellman; thuật toán Dijsktra; đường đi ngắn nhất giữa tất cả cặp đỉnh; thuật toán Floyd.

Từ khóa: Lý thuyết đồ thị, Bài giảng Lý thuyết đồ thị, Bài toán đường đi ngắn nhất, Thuật toán Ford-Bellman, Thuật toán Dijsktra, Thuật toán Floyd

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận