Bài giảng Luật cạnh tranh - Chương 1: Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh

Nội dung chính của chương 1 Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh nằm trong bài giảng luật cạnh tranh nhằm trình bày về khái quát cạnh tranh, những vấn đề chung về pháp luật cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh thực tế tại Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật cạnh tranh Việt Nam, Luật cạnh tranh, Hệ thống pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật đại cương

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:950 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận