Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C: Chương 6 - ThS. Trần Anh Dũng

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C - Chương 6 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kế thừa: Quan hệ giữa các lớp đối tượng, kế thừa, kế thừa đơn, phạm vi truy xuất trong kế thừa, đa kế thừa.

Từ khóa: Lập trình hướng đối tượng, Lập trình C, Kỹ thuật lập trình, Lớp đối tượng, Kế thừa đơn, Phạm vi truy xuất trong kế thừa, Đa kế thừa

pdf 70 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/06/2017 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)