Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin

Bài giảng Máy tính điện tử và xử lý thông tin gồm 2 phần chính: Thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử, Máy tính điện tử, giúp cho bạn đọc hiểu rõ thêm về: Khái niệm về thông tin, độ đo thông tin, mã hóa thông tin, kiến thức chung về máy tính điện tử, nguyên lý Von Neumann...

Từ khóa: Máy tính điện tử, Bài giảng Lập trình cơ bản, Nguyên lý Von Neumann, Khái niệm về thông tin, Bộ xử lý, Tin học và công nghệ thông tin

ppt 49 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận