Bài giảng Lập trình cơ bản bài 10: Cấu trúc dữ liệu

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giúp cho các em học sinh có thể nắm được kiểu dữ liệu cấu trúc và công dụng, định nghĩa cấu trúc, khai báo các biến kiểu cấu trúc, cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, cách truyền tham số cấu trúc, mảng cấu trúc...

Từ khóa: Học lập trình C, Bài giảng Lập trình cơ bản, Ngôn ngữ lập trình C, Cách truyền tham số cấu trúc, Mảng các cấu trúc, Biến cấu trúc

ppt 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận