Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 3 - GV. Võ Văn Dần

Chương 3 "Công tác thi công bê tông và bê tông cốt thép toàn khối" thuộc bài giảng Kỹ thuật thi công trình bày về: Khái niệm về vật liệu bê tông, công tác cốp pha đà giáo, các quá trình gia công cốt thép, lắp đặt cốt thép,...
Đăng nhập để bình luận